Pendling til og fra arbejde er den største CO2-synder

Der er i høj grad fokus på grøn energi og hvordan vi kan minimere vores daglige forbrug af fossile brændsler. Men Danmark bør først og fremmest kigge på deres største CO2-udleder, vores biler. Ifølge Energistyrelsens undersøgelser er Danmarks samlede udledning af CO2 specielt påvirket af transportområdet.

Yderligere undersøgelser viser at Europas vejtransport som helhed står for 20% af den samlede CO2-udledning. Person- og varebiler er ansvarlige for hele 70% af denne procentdel. Derfor er det europæernes kørsel til hverdag, som er en af de største syndere, når det kommer til forurening og udledning af CO2. Der er dog en meget simpel løsning hvorpå Danmark kan minimere CO2-udslippet på transportområdet.

Minimer CO2-udslippet: Arbejd hjemmefra

Lige nu ser man et væsentligt antal af biler på vejene i Danmark og over de sidste 5 år har der været en stigning på 7,7%, ifølge Danmark statistik. De fleste af disse bilejere bruger deres bil til at pendle til og fra arbejde, hvilket kan løbe op i mange kilometer om dagen. En undersøgelse foretaget af Kommunernes landsforening viser, at antallet af personer der har over 50 kilometer til arbejdet er steget med hele 43%, over de sidste 10 år.

Der er en simpel løsning på, hvordan man kan mindske trafikken på vejene, samt CO2-udslippet: De danske virksomheder skal i højere grad lade sine medarbejdere arbejde hjemmefra. Udviklingen i teknologien og typer af arbejdsstillinger tillader, at man som ansat i højere grad har muligheden for at kunne arbejde hjemmefra. Specielt ansatte på kontorer ville kunne klare sine daglige gøremål via få midler, hjemme fra deres eget hjem.

Pendling (2)

Ekspert Gunnar Boye Olsen fra Vedvarende energi (red. www.ve.dk) siger ”Stigende pendling i personbiler er hovedårsag til det stigende CO2-udslip, mens udslippet falder fra andre sektorer såsom varme, el og varetransport. Derfor er det en oplagt mulighed at begrænse CO2-udslippet, ved at vi pendler mindre”.

VE's eget svar på, hvordan man kan minimere CO2-udslippet på transportområdet er, at staten skal reducere befordringsfradraget og gøre det dyrere at pendle og at virksomheder skal gøre mere for, at få medarbejdere til at flytte tættere på arbejdspladsen.

Dog ser Gunnar Boye Olsen også en idé i at flere arbejder hjemmefra: “Øget hjemmearbejde er en anden mulighed, som bestemt er værd at tage med. Visse undersøgelser viser dog, at på mange arbejdspladser kan det være svært at opretholde et fagligt og kollegialt miljø med mere end 2 hjemmearbejdsdage pr. uge".