Find balancen mellem arbejde og privatliv

Hvis du er selvstændig har du sikkert svært ved at lade arbejdet ligge i weekenderne, da du sikkert føler, at du ikke kan tillade dig at hvile på laurbærene. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så benytter du sikkert også de fleste af døgnets 24 timer, hvorfor din arbejdsdag derved strækker sig over dag og nat. Det er naturligvis ingen hemmelighed, at man ikke kommer sovende til succes, men at det derimod kræver en masse blod, sved og tårer hvis man ønsker at opnå succes ved at være selvstændig.  

Som selvstændig arbejder du som regel hjemmefra, og du administrere selv din tid. Det er netop, derfor at det kan være ekstra svært at lade arbejdet ligge, da man selv er herre i eget hus, og flere er forhippet på omsætning, og arbejder ud fra devisen om at tjene hurtige penge. Arbejdet bliver med andre ord grænseløst. Hvis du vælger at blive selvstændig, bør du være opmærksom på, at det kan være svært at forene arbejds - og privatliv, da begge kræver dine opmærksomhed er forskellig art naturligvis.

Derudover bør du være opmærksom på, at du risikere at miste det sociale aspekt, der er en på en arbejdsplads, og samtidig vil du opleve at arbejdet kræver din opmærksomhed når din omgangskreds har fri. Det kan umiddelbart godt virke som noget af et kulturchok. Det er derfor særligt vigtigt, at tage de pauser, der er nødvendige således at man ikke bliver udbrændt og mister den gejst og lyst, der skal drive værket, og som er nøglen til succes.

Tet

Kunsten er kombinationen

Som selvstændig er det en kunst, at lære at kombinere arbejde og privatliv. Som jeg har beskrevet ovenover er der nogle ting, der kan risikere at kolliderer undervejs. Men hvis du er opmærksom på disse faktorer, og erkender at det kan blive et problem, så er du noget en et godt stykke, da flere indser det for sent.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at finder du den rigtige balancegang mellem arbejde og privatliv er der en masse positive ting du kan tage med, som kan blive en fordel for dig i begge sfærer. Du vil opleve at den øgede frihed, også skaber en større fleksibilitet, hvilket er et gode for dig fleste. Hvis man på forhånd er bekendt med at arbejde og privatliv flyder sammen, så kan co-working kontorene være en løsning for dig. Her deles selvstændige/ iværksættere om udgifterne, og derudover får man mulighed for at benytte hinandens kompetencer som kvalitativ sparing. Ved at benytte et co-working kontor får du også en slags kollager, således at springet fra almindelig lønmodtager til selvstændig minimeres mest muligt. Men vigtigst af alt så bidrager det til en fysisk adskillelse mellem arbejde og privatliv

Bagsiden er naturligvis den, at man kan blive ved med at arbejde, og det kan være svært at vurderer, hvornår arbejdet egentligt er færdigt, og at der ikke er nogen til at kvalitetsstemple arbejdet.

Læs mere: Co-working er den nyeste arbejdsform inden for iværksætteri