Går du rundt med en iværksætter i maven?

Det første skridt i processen er naturligvis, at finde ud af, hvad man brænder for, hvilke motiver og mål man har for at blive iværksætter. Derudover skal man selvfølgelig finde den smarteste måde at gøre den tanke til virkelighed på. Men det er ofte lettere sagt end gjort, da der er en masse faktorer, som man er nødsaget til at tage stilling til, som for eksempelvis lånemuligheder, lovgivning, opstart, forretningsmodel, markedsanalyse.p>

Bankerne er i dag blevet væsentligt mere tilbageholdende med at låne penge ud end de var tidligere. Det er derfor vigtigt, hvis man ønsker at låne penge, at man nøje undersøger ens muligheder, da det ofte er en gedigen udfordring, hvorfor forretningsideen med budgetter skal gennemarbejdes ned til mindste detalje, således at du kan overbevise banken om, at det netop bør være din idé som de skal låne dig penge til.

Vælger man at være selvstændig skal man være opmærksom på de økonomiske, men også personlige ressourcer, der skal stilles til rådighed. Det er med andre ord ingen walk in the park at blive selvstændig. Det kræver indledningsvist en stor portion flid og tålmodighed før din virksomhed forhåbentligt bliver rentabel, så det er altså ikke noget man kommer sovende til.

Opstart Egen Virksomhed

Lovgivning

Som udgangspunkt er lovgivningen ikke omfattende, men der er naturligvis nogle lovkrav, der skal opfyldes før man endeligt kan komme i gang. Det første skridt i processen er at man får sig et virksomhedsnummer, CVR-nummer. Dette kan må man få hos virk.dk, hvor registreringen efterfølgende skal godkendes af Skat. Lovgivningskravene varierer alt afhængigt af erhvervet. Skat har i den forbindelse udarbejdet en side, der fører iværksætteren gennem de vigtigste punkter, hvis man starter en enkeltmandsvirksomhed.

Dernæst skal man tage stilling til om virksomheden skal være en erhvervsmæssig virksomhed eller den ikke skal være, som også betegnes som en hobby-virksomhed. Forskellen på de to er formålet, hvor formålet på den erhvervsmæssige virksomhed er at tjene penge, og hvor man på hobby-virksomheden ønsker at fokuserer på sine interesser.

Sidst, men ikke mindst skal du gøre op med dig selv, hvilken virksomhedsform du ønsker at have. Det vil sige du skal beslutte om virksomheden skal være personligt ejet eller om det skal drives som et selskab (anpartsselskab eller aktieselskab). Dette er særdeles vigtigt at tage stilling til, da dette blandt andet har betydning for, hvorledes man hæfter for virksomhedens gæld og for regnskabet. Som udgangspunkt registreres nyopstartede virksomheder som en personlig virksomhed, men virksomhedsformen kan ændres, så der oprettes en juridisk og økonomisk opdeling mellem dig og din virksomhed.

Start Virksomhed

Kom godt i gang

Når du har defineret konceptet og imødekommet de rammer, der skal danne fundamentet for din virksomhed, så skal du til at tænke markedsføring. Markedsføringen skal du bruge til at ramme den specifikke målgruppe, som du mener passer til din service eller til dit produkt. Det er derfor en god ide, at udarbejde en markedsanalyse, hvor du får indsigt i det marked du ønsker at træde ind på. Hvilke konkurrenter har du, hvad er konkurrenterne gode til, hvad er fremtidsudviklingen. I den forbindelse bør du også være bevidst om forretningsmodellen (business-to-business eller business-to-consumer).

Online markedsføring er noget, der hitter stort på nuværende tidspunkt. Størstedelen af markedsføringen foregår i dag online og via digitale kanaler. Som iværksætter bør du forsøge at indtænke og måske endda opstille en række fordele og ulemper ved at benytte disse kanaler. De forskellige markedsføringsmuligheder er forbundet med forskellige omkostninger. Hvis du er nyopstartet kan du med fordel benytte sociale medier, der som udgangspunkt er gratis, men ønsker du at annoncerer til bestemte målgrupper koster det penge. Annoncerne på Facebook kan købes gennem auktioner, hvor højestbydende får lov til at annoncerer. Prisen afhænger derfor af, hvor høj efterspørgslen er på en bestemt målgruppe.>

En virtuel identitet er uden sammenligning et rigtigt godt markedsføringsredskab, men du bør have den fornødne tid til at interagerer med potentielle kunder, da det ellers kan have den modsatte effekt. Der er i dag flere forskellige platforme, såsom Facebook, LinkedIn, Twitter og det mere billedbårne medie Instagram. Mulighederne på de forskellige platforme er forskellige, og brugen bør derfor afhænge af formålet - således at midlet helliger målet fremfor det er målet, der helliger midlet. Dermed ikke sagt, at det er mest hensigtsmæssigt kun at vælge én platform. De forskellige platforme kan sagtens kombineres, men man bør være opmærksom på, at det er medier, der er ressourcekrævende i form af involvering og interaktion. Dette er et faktum, der ikke bør undervurderes.p>

Uafklarede spørgsmål

Er det første gang du beskæftiger dig med opstart af en virksomhed, så har du med stor sandsynlighed en masse uafklarede spørgsmål. Ovenstående var en bred og samtidig kort indføring i en ny verden, hvor formelle krav er blevet beskrevet. Mange af dine uafklarede spørgsmål kan du for eksempelvis finde svar på ved, at bruge diverse foraer vedrørende iværksætteri.

Læs mere: Jobsøgning og rekruttering på sociale medier