Co-working er den nyeste arbejdsform inden for iværksætteri

Tidens omstillingsparate iværksættere behøver ikke længere sidde bænket derhjemme foran deres skrivebord eller på byens små cafeer, men kan nu i stedet vælge at dele faciliteter med andre iværksættere, som deler de samme visioner og behov. Fænomenet kaldes for co-working, og er med hastige skridt begyndt at sprede sig inden for danmarks grænser, hvor København kan bryste sig af at have flere af disse steder. Ideen om co-working har i længere tid fundet anvendelse i større amerikanske byer som San Francisco og New York, og det anslås at hver tredje amerikaner i dag arbejder freelance. Det er the new normal i en digitaliseret verden. I europæiske byer som London, Berlin, Paris og Stockholm er disse  co-workning steder også del af en ny kultur, hvor det kreative arbejdsmiljø og muligheden for sparring er i højsædet. Det er både freelancere, mindre virksomheder og selvstændige, der benytter sig af denne nye form for organisering, hvor synergien på stederne skal bidrage til vækst.  

Årsagen til denne arbejdsform skyldes hovedsageligt finanskrisen og den teknologiske udvikling, som er inden for de seneste er taget til med uformindsket styrke. Da finanskrisen i 2008 ramte blev de fleste erhverv påvirket, hvilket betød efterspørgslen på arbejdskraft led et alvorligt knæk. Nogle forsøgte at skabe deres egen levevej ved at blive iværksættere, mens andre fandt det tilstrækkeligt at indordne sig under en arbejdsgiver, og forsøgte derfor i stedet at forfølge egne personlige mål ved at blive iværksætter.

Den teknologiske udvikling har også sat sit aftryk. Folk benytter i højere grad teknologiens mange muligheder, hvor det blandt andet er blevet muligt at være mere fleksibel og mobil i arbejdsmæssig forstand. Derudover udvikles der verden over værktøjer og redskaber, der gør opstarten og den efterfølgende proces som iværksætter betydeligt lettere, som blandt er programmer som Wordpress, Skype, Dropbox, E-conomics og Google-programmerne Analytics og Adwords tilgængelige for alle, der ønsker at benytte disse.  

Co -working

Hvad er den egentlige værdi?

Den værdi co-working stederne muliggør rækker langt ud over fælles-faciliteterne. Den egentlige værdi skabes i det miljø, som alle bidrager til. Miljøet fordrer samarbejde, sparring, vidensdeling og ikke mindst muligheden for at netværke. Det er efterhånden de færreste, der finder det motiverende at arbejde alene, da man hurtigt bliver isoleret fra de miljøer, hvor kreativiteten den trives i bedste velgående - som er co-working stederne. Chancen for at blive distraheret når man arbejder hjemmefra er også betydeligt større, da det kan være mere end svært at adskille privatliv og arbejde.

I langt de fleste tilfælde er det sociale aspekt særdeles vigtigt og attraktivt for iværksættere. Det er mere motiverende og inspirerende at arbejde i et miljø, hvor drivkraften hos iværksætterne er baseret på lyst og passion for at udleve deres drømme. Drivkraften har i langt de fleste tilfælde en smittende effekt, hvorfor de fleste vel kan nikke genkendende til, at motivationen den stiger når man indgår i et miljø af engagerede ligestillede.

Det er naturligvis ikke kun den før omtalte synergi, der er brugbar for de iværksættere, der benytter co-working stederne. Det er altså også muligheden for, at drage fordel af hinandens ekspertise, netværk, feedback, samarbejde og holde sig ajourført med diverse trends inden for forskellige brancher.

Co-working er kommet for at blive

At være iværksætter kræver en stor portion flid og engagement, og er derudover utroligt tids- og ressourcekrævende og forbundet med en masse udgifter. I forlængelse heraf blev iværksættere og erhvervsdrivende nødt til at tænke i billigere alternativer, hvor co-working i dag fungerer som den fordelagtige og alternative løsning, hvor faciliteter, viden og ikke mindst passionen for iværksætteri deles.

De teknologiske redskaber for at blive iværksætter er steget eksponentielt over de senere år. Derudover er det selvfølgelig besparende, da man deler de udgifter, der er forbundet med at være erhvervsdrivende. Tidens iværksættere betegnes som værende økonomisk ansvarlige i en tid, hvor de fleste stadig slikkerne sårene efter finanskrisen, og det egentlige opsving i dansk økonomi stadig lader vente på sig.  

Co-working kan ikke kategoriseres som en trend, da det er en arbejdsform, der tilpasser sig samfundets efterspørgsel. Udbredelsen af co-working steder synes at fortsætte med ufortrøden kraft, da den uafhængige arbejdsstyrke bliver større de kommende år, da flere og flere søger selvstændighed, fleksibilitet og mobilitet. Netop det ønske efterkommer co-working stederne og den teknologiske udvikling.

Læs mere: Nyuddannet - sådan kommer du tættere på jobbet!