Tjen penge på at arbejde hjemmefra

I en tid hvor folk vælger at spare på de daglige udgifter, og på de større investeringer er det generelle forbrug i Danmark dalende, da folk formentligt vælger at spare til dårlige tider. Det er en naturlig konsekvens efter finanskrisen gjorde sit indtog i 2008. Folk er mere påpasselige end tidligere på grund af den usikkerhed finanskrisen førte med sig.   

Usikkerheden er et fænomen, der under højkonjunkturerne ikke gav genklang i danskernes ører. Der var arbejde til langt størstedelen af befolkningen og danskernes forbrug var bestemt ikke afdæmpet, tværtimod. Nogle vil endda mene, at danskerne tidligere befandt sig i en forbrugsfest, der er blevet efterfulgt af uoverskuelige tømmermænd.

Derimod er usikkerheden et fænomen, der har sneget sig ind i danskernes bevidsthed under finanskrisens lavkonjunkturer. Udsigten til en normaliseret konjunktur tager længere tid end først antaget. Usikkerheden er et gennemgående tema i en tid, hvor arbejde ikke er en selvfølgelighed, og hvor folk i værste tilfælde risikerer at blive afskediget. Dette har en naturlig effekt på forbrug og investeringer.  

Den stressende hverdag

De fleste af os drømmer om at have flere penge mellem hænderne, hvilket ville give os mulighed for, at udleve nogle af de drømme man eventuelt må have. Dermed ikke sagt, at flere penge ubetinget vil give én muligheden for at realisere sine drømme. Mange drømmer om økonomisk uafhængighed, hvorfor man ikke skal føle sig nødsaget til at spare på de daglige udgifter, men at man derimod får muligheden for at forsøde tilværelsen.

I forsøget på at kompensere for de usikkerhedsfaktorer finanskrisen har medført oplever mange en stressende hverdag. De fleste kan vidst nikke genkendende til, at nye arbejdsopgaver rammer ens skrivebord inden de gamle er blevet færdigeksekveret. Det kan virke stressende, idet man aldrig har muligheden for gå i dybden med sit arbejde og dermed finpudse detaljerne. Det er i sidste ende gennem detaljerne, at man har muligheden for sætte sit eget personlige præg på ens arbejde. I værste ende kan man risikere at miste lysten, og lysten skulle gerne være dét, der driver værket.      

Netop derfor drømmer de fleste af os til tider om at arbejde hjemmefra, hvor man egenhændigt kan strukturere og koordinere sin egen hverdag uden, at arbejdsopgaverne i et væld rammer ens skrivebord. Der er med andre ord en stor frihed og selvstændighed forbundet med at arbejde hjemmefra. Derudover får man muligheden for at sammensætte en hverdag, der ikke er nær så stressfuld som tidligere. Teknologien har naturligvis haft en afgørende betydning for, at folk i dag har muligheden for at arbejde hjemmefra.

En ny mulighed    

Den teknologiske udvikling har haft og har til stadighed en stor indflydelse på dagens arbejdsmarked. Udviklingen betyder at der i dag er langt flere, som har muligheden for at arbejde hjemmefra end tidligere. Der hersker ingen tvivl om internettets store samfundsmæssige betydning, hvor det er blevet en integreret del af folks hverdag. Internettet har bevirket at det er muligt, at arbejde fra alle afkroge af landet, da mange i dag benytter sig af mobilt bredbånd. Det er altså nu muligt at skabe sin egen arbejdsplads, hvor man bliver herre i eget hus, så at sige. Der er ikke længere en masse forstyrrende elementer, der kan påvirke arbejdsdagen, og derved gøre den mere stressende end højest nødvendigt.

Der er dog også en række ulemper forbundet til hjemmearbejde, idet man risikerer at afskærer sig fra det sociale fællesskab, der er på en arbejdsplads, og derved kan man altså risikere at blive ensom og isoleret. Det er derfor vigtigt, at man opvejer fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra, og dermed ikke afskærer sig totalt fra ens arbejdsplads, på trods af muligheden for at arbejde hjemmefra foreligger. Det handler derfor om at finde den gyldne mellemvej, hvor man kombinerer det at have sin daglige gang på en arbejdsplads sammen med det at arbejde hjemmefra.

tjen-penge-hjemmefra 

Det er dog ikke alle, der er begunstiget med den fleksible mulighed for at arbejde hjemmefra. Eller, er det? Der findes i dag en række forholdsvis nye alternative løsninger, der netop tilgodeser den problematik, der kan eksisterer. Det er i dag muligt at tjene hurtige penge online på flere forskellige måder.  

Nu begynder alarmklokkerne sikkert at blinke med det samme. Det er ikke online gambling jeg hentyder til, hvor man skal satse nogle af sine egne penge, og efterfølgende håbe på at man er én af de heldige, der vinder over huset. Jeg hentyder til ét af de nyeste skud på stammen, som er online undersøgelser, hvor du som deltagende forbruger kan tjene penge, gaver og deltage i lotterier ved at besvare en række spørgeskemaer. Det er i al sin enkelthed akkurat lige så simpelt som det lyder, hvorfor det altså er et glimrende alternativ til almindeligt arbejde. Fordelen ved at deltage i online undersøgelser er, at du kan arbejde hjemmefra, hvor du kan sidde i ro og mag og undgå den til tider stressende hverdag, der kan være på en arbejdsplads.

Ovenstående mulighed er et forholdsvist nyt alternativ, hvor du som forbruger får muligheden for at tjene nogle ekstra penge ved siden af det almindelige arbejde. Der findes naturligvis en lang række øvrige alternative muligheder for at arbejde hjemmefra. Det er derfor op til den enkelte, at finde en passende mellemvej, idet folks behov er individuelt betinget.    

Læs mere: Fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra