Seks myter om at arbejde hjemmefra

Det er de færreste, der opnår succes ved at arbejde hjemmefra. Dertil er der for mange udefrakommende faktorer, som har betydning for ens arbejde. De fleste har måske den opfattelse, at når man arbejder hjemmefra, så kan man tage lettere på tingene. Jeg er af den overbevisning, at det forholder sig modsat.

Det er muligt at finde mange årsager til at arbejde hjemmefra i stedet for permanent at være på kontoret. Man undgår transporttiden, de til tider irriterende arbejdskolleger, og man får den nødvendige arbejdsro og fleksibilitet - og man overdynges ikke længere af et utal af arbejdsopgaver og det høje informationsflow, der er på en arbejdsplads. Dette er blot et mindre udsnit af årsager til at arbejde hjemmefra, og du har sikkert en række tilføjelser.

Hjemme 

Myte 1# Kan jeg arbejde i mit nattøj?

De fleste af os har en række faste morgenritualer, der er individuelt forankret. Det mest almindelige morgenritual som vi alle deler er naturligvis dét, at klæde sig ordentligt på til en dag på arbejde. De fleste påstår, at hvis man arbejder hjemmefra bør klæde sig på, som skulle man på job. Det skulle eftersigende fordre produktivitet og kreativitet. Men det er heldigvis kun en påstand, der holder stik i nogle tilfælde, idet andre sagtens kan være produktive og kreative i deres nattøj - selvom der er mange, der ikke kan. Du bør derfor selv vælge, hvilket tøj der passer bedst når du skal arbejde hjemmefra, idet det afhænger af ens personlighed.  

Myte 2# Jeg kan arbejde på alle tidspunkter?

Det er fuldstændig korrekt, at man kan arbejde på alle døgnets 24 timer. Det har naturligvis også sine ulemper, hvis ikke man formår at strukturere og koordinere sit arbejde. Arbejder man alle døgnets 24 timer får produktiviteten ikke muligheden for at blomstre, og det bliver derfor en hæmsko i stedet for en fordel at arbejde hjemmefra. Fordelen er at man får en mere fleksibel hverdag, hvor man egenhændigt får muligheden for at strukturere sin egen hverdag.

Myte 3# Du bliver mindre produktiv?

Studier har vist at produktiviteten øges, hvis man undgår de mange distraheringer, der er på ens arbejdsplads. Man undgår den store strøm af informationer, der florerer på en arbejdsplads, hvorfor man får mere tid til at fordybe sig. Derudover undgår man også, at der kommer en arbejdskollega hen for at tale, hvilket også kan fjerne fokus. Et andet aspekt er pauserne på arbejdspladsen, som er stærkt medvirkende til at forøge produktiviteten,da man får et skud ny energi. Arbejder man hjemmefra vil man i givet fald overkompensere for den mistro, der eventuelt kan følge i kølvandet på det at arbejde hjemmefra.   

Myter om at arbejde hjemmefra 

Myte 4# Din arbejdsplads glemmer dig?

Du kan sagtens risikere at gå i glemmebogen, når du ikke længere har din daglige gang på arbejdspladsen. I den forbindelse besidder man selv et stort ansvar i forhold til, at være proaktiv når det kommer til kommunikationen til arbejdspladsen og kollegerne.

Der er selvfølgelig adskillige måder at opretholde kontakten på - og nogle af disse måder kunne eksempelvis være at deltage i faglige og sociale arrangementer samt afholde regelmæssige møder med chefen, hvorfor kontakten til arbejdspladsen skærpes. Derudover bliver man automatisk isoleret og afskåret fra arbejdspladsen, når man vælger at arbejde hjemmefra.   

Myte 5# Det bliver besværligt at adskille arbejde og privatliv?

Hvis man vælger at arbejde hjemmefra kræver det en stor portion selvdisciplin, idet der er en række interesser, der risikerer at kolliderer. Det kræver selvsagt strukturering og koordinering at undgå at arbejde og privatliv kolliderer, hvilket ville udviske det skel, der er altafgørende for at man kan bibeholde motivationen og arbejdsglæden. Det kan derfor anbefales at man holder fokus på arbejdet, og man ikke foretager sig ting, der ikke er arbejdsrelaterede i arbejdstiden. Derudover er det også nødvendigt at man tager nogle afbræk fra arbejdet, da man ellers ville kunne risikere at arbejde konstant.

Myte 6# Det bliver sværere at opnå en forfremmelse?

Ens manglende tilstedeværelse på arbejdspladsen kan selvfølgelig have den betydning, at det bliver kollegerne, der med deres daglige gang på arbejdspladsen, som står forrest i i køen når der eventuelt er nogle, der skal forfremmes.  

Opsummering

At der er en række fordele og ulemper ved, at arbejde hjemmefra er vel bogstavelig talt en af de dårligst bevarede hemmeligheder. Det kan derfor ikke komme som nogen overraskelse, at afvejningen er individuel og betinget af de faktorer, den enkelte oplever i dagligdagen og på arbejdspladsen. Ovenstående skal altså ikke læses og forstås som entydige retningslinjer, der skal følges, hvis man en dag skal vælge sin fremtidige arbejdsform, men de kan med fordel indgå i ens overvejelser.  

Læs mere: Fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra