Fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra

Er du ofte træt af kontorlivet, hvor jargonen og den til tider stressfyldte atmosfære kan påvirke og forstyrre din arbejdsmoral og effektivitet? Har du tit tænkt på, hvordan det mon ville være at arbejde hjemmefra? Men har du svært ved at afveje de fordele og ulemper, der uomtvisteligt vil være, så er her nogle punkter man kan indtænke i sine overvejelser. Punkterne vil forhåbentligt give lidt stof til eftertanke når den fremtidige arbejdsmodel skal vælges.

I en stramt struktureret hverdag, hvor det meste arbejdsmæssige er skema - og rutinelagt, så skal der ikke meget til før dagen kan vælte, og alt bliver uoverskueligt. De fleste os har med meget stor sikkerhed på et tidspunkt ønsket både arbejdsplads og kolleger derhen, hvor peberet det gror. Det er i bund og grund en helt naturlig reaktion når tingene går skævt, og man helst vil glemme den pågældende dag så hurtigt som muligt.

Fordele og ulemper ved at arbejde hjememfra

Nogle af os har efter al sandsynlighed på et tidspunkt hørt om fænomenet øv-dage. Fænomenet menes at eksistere inden for det pædagogiske felt i Hovedstadsområdet, og var genstand for megen polemik, da det i 2013 blev italesat, at det er kutyme nogle steder at tage en såkaldt øv-dag. Det betyder at man kan ringe og sige, "jeg kommer ikke i dag - jeg tager en øv-dag", og det vil derfor, hverken blive indregnet som en sygedag eller en feriedag. Alle har prøvet at få det forkerte ben ud af sengen om morgenen, men ligefrem at tage en øv-dag, og at den sågar accepteres er noget, der på sigt kan bringe den danske arbejdsmoral, og i værste tilfælde den danske velfærdsstat i fare. Linjerne i ovenstående eksempel er naturligvis trukket groft op, men det er udelukkende for at pointere, at folk ikke bør gå til yderlighederne når man oplever dårlige dage - for dem har vi alle oplevet, og vi kan desværre ikke undgå dem i fremtiden. Men der bør da være andre alternativer, ikke?

Grundige overvejelser     

I forlængelse af ovenstående, så er der andre alternativer, hvorved man i et egoistisk øjemed ikke sætter sig selv over fællesskabet. Man kunne derfor overveje om der er anden arbejdsform, der passer én bedre, således arbejdskollegerne ikke skal løbe dét hurtigere, hvis du en dag har en øv-dag af den ene eller anden art. For det er i sidste ende arbejdskollegerne, der betaler prisen.

Efter den øgede digitalisering har vundet frem har det medført en række forbedringer og effektiviseringer over de seneste år. Det er i den forbindelse blevet lettere at arbejde hjemmefra, da mange arbejdsopgaver nu kan afvikles hjemmefra. Det lyder særdeles tillokkende at arbejde hjemmefra, men de fordele, der ved første øjekast viser sig kan i sidste ende vise sig at blive til en ulemper. Der er ved alle arbejdsformer per automatik både fordele og ulemper. Så hvis man tænker på permanent at arbejde hjemmefra, så er her fem punkter, der taler for at arbejde hjemmefra, men også fem punkter, der ikke taler for at arbejde hjemmefra.

Fordele ved at arbejde hjemmefra

1. Frihed og selvstændighed 

2. Arbejdsro

3. Øget effektivitet 

4. Disponering af egen tid

5. Ingen transporttid 

fordele ved at arbejde

Ulemper ved at arbejde hjemmefra

1. Mangel på sociale relationer

2. Mangel på faglige input

3. Svært at slippe arbejdet

4. Grænsen mellem fritid og arbejde udviskes

5. Den økonomiske sikkerhed forsvinder

Opsummering

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at arbejde hjemmefra er attraktivt. Ved at arbejde hjemmefra undgår man forstyrrende elementer, der kan påvirke ens arbejde, og man får endvidere arbejdsro til at fordybe sig yderligere. Men det er en svær balancegang, der skal findes, idet der er en hel del faldgruber, der i sidste ende kan være medvirkende til at gøre hjemmearbejde til en besværlig proces. Det er naturligt at man vil opleve, at man udfordres på ens selvdisciplin når man opholder sig inden for hjemmets fire vægge, idet arbejde og fritid let kan flyde sammen. Grænsen mellem arbejde og fritid bliver altså mere utydelig end tidligere, da hjemmet også skal fungere som arbejdsplads, og omvendt.

Derudover vil det formentligt blive endnu sværere at opretholde - og være med i det sociale fællesskab, der er på en arbejdsplads. Det kan have den betydning, at man ikke længere opfattes som en integreret del af det kollegiale fællesskab. Endvidere kan det have den konsekvens, at det bliver sværere for arbejdsgiveren at følge med i ens arbejde, hvorfor det kræver en stor portion selvdisciplin, at holde arbejdsgiveren ajourført med det arbejde man har udført.

Der findes naturligvis intet decideret facit svar på, hvorvidt det er den ene eller anden arbejdsform man bør vælge. Men eftersom der både er en række fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra, så kan man med fordel kombinere de to arbejdsformer, således at det ene ikke nødvendigvis udelukker det andet.  

Læs mere: Tjen penge hjemmefra