Råd mod ludomani

Online gambling har i de senere år taget til. Årsagen hertil skal blandt andet findes i internettets fremkomst, da vi i dag lever i et netværksbaseret samfund, hvor online gamblingsites er fast integreret. På grund af digitaliseringen er det i dag muligt at indgå i situationer, der ikke tidligere var tilgængelige. Dette er en konsekvens af den udvidede tilgængelighed i tid og rum. Det er i dag for eksempelvis muligt, at indgå i et online spil poker med folk fra forskellige hjørner af verden. Du behøver altså ikke længere at gå ned i kiosken for at lave et væddemål på dagens sportskampe eller mødes med vennerne, hvis der skal spilles poker. Du kan endda spille de samme spil, der udbydes på et casino. 

Det er netop muligheden for at kunne spille online, og i alle døgnets timer, der er stærkt medvirkende til at flere og flere bliver afhængige af spil. Det har samtidig den betydning, at man ikke længere skal betale med fysiske penge for at indgå et væddemål, men at man derimod bruger sit kreditkort, hvorfor pengene har en tendens til at forsvinde væsentligt hurtigere.

Spilleafhængighed kan defineres som en lidenskab, der på et tidspunkt tager overhånd og, at det derfor med meget stor sandsynlighed vil påvirke en socialt, familiært og arbejdsmæssigt. Spilleafhængighed kan have fatale konsekvenser, idet man risikere at forgælde sig langt ud i fremtiden. Derudover påvirkes man ikke udelukkende økonomisk. Familie og omgangskreds påvirkes også af de omkostninger spilleafhængigheden fører med sig.

Symptomer på ludomani

Spilleafhængighed betegnes som ludomani, som katagoriseres som en psykisk lidelse. Lidelsen har en række tydelige karaktertræk, som med meget stor sikkerhed vil påvirke ens livskvalitet. De fleste ludomaner befinder sig i en boble, hvor de mener, at de sagtens kan styre deres lyst til at spille. Derudover er de overbevist om, at den helt store gevinst venter lige rundt om hjørnet - det er netop incitamentet til at forstætte med at spille. Alle de problematikker, der følger i kølvandet på ludomani fortrænges af ludomanen selv. Karaktertrækkene synes måske ikke synlige for ludomanen, men spilleafhængigheden vil dog være forholdsvis tydelig for enhver, der har en smule indsigt i ludomanens liv.

poker og ludomani

Karaktertræk som man bør være opmærksom på, er blandt andet:

1. Tidsforbruget er tiltagende

2. Man bruger alle sine penge på at spille

3. Indsatsen er stigende for at opnå spænding

4. Man holder sin spilleafhængighed hemmelig for familie og venner

5. Låner penge for at have råd til at spille

Disse er blot nogle af de karaktertræk, der er kendetegnende for en ludoman. Hvis man oplever en eller flere af disse karaktertræk hos en i familien, en ven eller en bekendt bør man råbe vagt i gevær.

Danskere og spil

I Danmark spiller langt størstedelen af befolkningen. Det er dog langt de fleste af os, der har et fornuftigt og sundt forhold til at spille. Mange danskere spiller regelmæssigt lotto eller køber måske et skrabelod i ny og næ.

Det er i bund og grund de samme træk, der driver værket hos den almindelige spiller og den spilleafhængige - tanken om den helt store gevinst. For de fleste ludomaner starter spilleafhængigheden i det små, men udvikler sig så stille og roligt. Udviklingen sker ofte i takt med at indsatsen øges, idet man forsøger at vinde de tabte penge tilbage. Et andet aspekt, der gør sig gældende er at man kan drage en parallel til alkoholikeren og narkomanen. De øger dosen af alkohol eller narkotika for at få den bedste effekt - ludomanen forøger indsatsen for at få muligheden for at vinde den store gevinst, men også for at få et kick ud af spillet.

For at komme spilleafhængigheden til livs, og betegnelsen ludoman vil jeg afslutningsvis opstille fem punkter og kort beskrive disse for, hvordan man eventuelt kan komme spilleafhængighed til livs.

Erkend problemet:

Det første skridt i bekæmpelsen af spilleafhængighed er erkendelse. Det er som regel de færreste, der søger professionel hjælp. Desværre er det ofte på et alt for sent stadie, at ludomaner erkender deres afhængighed, hvor der allerede er tabt mange penge. Forinden har de formentligt befundet sig i et benægtelsesstadie, hvor symptomerne ignoreres og negligeres.   

Søg professionel hjælp:

Når man har erkendt man har et problem bør man søge professionel hjælp. Der findes en direkte hotlinje, som man kan kontakte. Derudover er det vigtigt at italesætte har man rent faktisk har et problem, som man behøver hjælp til. Det kan man eventuelt vælge at gøre ved at begynde i terapi, hvor man får mulighed for at snakke de ting, der måtte have en betydning for afhængigheden.

Indgå i en supportgruppe:

Hvis siden af den individuelle terapi er det også en god idé, at indgå en gruppe for annonyme ludomaner, hvor man får muligheden for at fortælle sin historie, men også muligheden for at høre andres historie. Derudover får man muligheden for at få noget støtte, råd og vejledning.

Opstil delmål:

En anden mulighed er at opstille individuelle delmål i bestræbelserne på at blive sin afhængighed kvit. Ved at opstille delmål og forhåbentligt indfri dem, vil uden tvivl resultere i succesoplevelser, der kan have en afsmittende effekt på resten af forløbet.

Overvej medicin:

Ludomaner vil ofte opleve at blive depressive, hvorfor der i dag er flere undersøgelser i gang, der forsøger at klarlægge, hvad der sker inde i hjernen på ludomaner. Formålet er at man på sigt kan tilbyde medicin til dem, der lider af ludomani. Det er dog vigtigt at påpege, at medicinen ikke skal erstatte terapi, men at det skal opfattes som et alternativ, der kan kombineres med terapi.

Læs mere: Seks alternative måder at tjene penge på